Sprečite stradanje ptica

KORISNI MATERIJALI

KALENDAR LOVA NA PTICE

Trajanje lovne sezoneVrsta
0101.09 - 28.02.Krdža (Anas crecca)
0201.09 - 28.02.Zviždara (Anas penelope)
0301.09 - 28.02.Gluvara (Anas platyrhynchos)
0401.09 - 28.02.Grogotovac (Anas querquedula)
0501.09 - 28.02.Riđoglava patka (Aythya ferina)
0601.10. – 28.02.Lisasta gusta (Anser albifrons)
0701.10. – 28.02.Guska glogovnjača (Anser fabalis)
0801.10. – 31.01.Šumska šljuka* (Scolopax rusticola)
0901.08. – 28.02.Golub grivnaš (Columba palumbus)
1001.08. – 28.02.Gugutka (Streptopelia decaocto)
1101.08. – 30.09.Prepelica (Coturnix coturnix)
1215.10. – 31.10.Jarebica (Perdix perdix)
1301.10. – 31.01.Fazan iz slobodne prirode** (Phasianus colchicus)
1401.09. – 28.02.Liska (Fulica atra)
1501.09. – 28.02.Barska kokica (Gallinula chloropus)
1601.09. – 28.02.Sojka** (Garrulus glandarius)
1701.09. – 28.02.Gačac** (Corvus frugilegus)
1801.01. – 31.12.Veliki vranac*** (Phalacrocorax carbo)
1901.01. – 31.12.Jastreb*** (Accipiter gentilis)
2001.01. – 31.12.Siva čaplja*** (Ardea cinerea)
2101.01. – 31.12.Siva vrana*** (Corvus cornix)
2201.01. – 31.12.Svraka*** (Pica pica)

* vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 metara nadmorske visine


** lovostajem zaštićene vrste mogu da se love na lovnim površinama u lovištu i u vreme kada je lov zabranjen, isključivo na osnovu saglasnosti ministarstva na zahtev korisnika lovišta za lov određene vrste, radi zaštite života i zdravlja ljudi, sprečavanja štete na usevima, poljoprivrednim kulturama, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima imovine fizičkih i pravnih lica, kao i radi zaštite ostalih vrsta divljači i njenih staništa, od lovne vrste za čiji se lov podnosi zahtev


*** vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja štete u lovištima na površini registrovanog ribnjaka i u lovištima, u skladu sa godišnjim planom gazdovanja lovištem

POGLEDAJTE


Sva prava zadržava Poslednji let. 2021